پژمان جمشیدی نويد جان دوست داشتني اين تنديس هم نوش جونت رفيق.
ممنون از حرف هاي قشنگي كه بعد از كسب جايزه راجع به مردم شريف ايران زدي.
و به اميد برگشت آرامش و شادي به استان هاي غربي و مردم عزيزش و با آرزوي داشتن ايراني آباد تا هميشه تاريخ
پژمان class=
نويد جان دوست داشتني اين تنديس هم نوش جونت رفيق. ممنون از حرف هاي قشنگي كه بعد از كسب جايزه راجع به مردم شريف ايران زدي. و به اميد برگشت آرامش و شادي به استان هاي غربي و مردم عزيزش و با آرزوي داشتن ايراني آباد تا هميشه تاريخ پژمانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران