ادامه داستان آموزش 😂 پ.ن : مخلص تمام خلبانان و مهمانداران نازنين و زحمتكش كشورمون. داستان ادامه دارد ...😉ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران