زادروزت خجسته مادرم ماندگارترين خاطره حال من خوب است اما تو باور نكن بعد از تو همه چيز كسالت بار است بعد از تو هيچ چيز رنگ قبل را ندارد راستي دلم برايت به اندازه تمام دنيا تنگ شده. اي كاش ميشد دوباره حتي براي يك لحظه ببينمت. كاش بودي اي كاش ... پژمانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران