پژمان جمشیدی پست موقت
ما ٤ نفر😉
پيش فروش نمايش ( آن سوي آينه ) در سايت تيوال آغاز شد.
نمايش بر اساس متني فرانسوي از نويسنده فوق العاده اين روزهاي ادبيات نمايشي به نام فلوريان زلر با ترجمه عالي از تينوش نظم جوي عزيز
از ٤ دي ماه هر شب ساعت ٢٠/٣٠ در پرديس تئاتر شهرزاد
منتظر ديدارتون هستيم
قول ميدم لذت خواهيد برد. class=
پست موقت ما ٤ نفر😉 پيش فروش نمايش ( آن سوي آينه ) در سايت تيوال آغاز شد. نمايش بر اساس متني فرانسوي از نويسنده فوق العاده اين روزهاي ادبيات نمايشي به نام فلوريان زلر با ترجمه عالي از تينوش نظم جوي عزيز از ٤ دي ماه هر شب ساعت ٢٠/٣٠ در پرديس تئاتر شهرزاد منتظر ديدارتون هستيم قول ميدم لذت خواهيد برد.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران