فرزاد فرزین زندگي رو از دريچه خودت فرمانروايي كن و با قانون جهانِِ خودت زندگي كن. يه فرمانروا ممكنه همه تصميمهاش درست از اب در نياد، ولي هميشه يه فرمان روا ميمونه😉

تصميم گرفتم اولين تِرك البوم شانزه ليزه رو اواسط دي ماه منتشر كنم .
يه خواهش 
ترانه:روزبه بماني  اهنگ و تنظيم:عليرضا افشار
يه كار شاد و يكي از متفاوت ترين همكاريهاي من و روزبه❤️
#فرزادفرزین #روزبه_بمانی #شانزه_لیزه #البوم #اسفند#يه_خواهش #به زودي class=
زندگي رو از دريچه خودت فرمانروايي كن و با قانون جهانِِ خودت زندگي كن. يه فرمانروا ممكنه همه تصميمهاش درست از اب در نياد، ولي هميشه يه فرمان روا ميمونه😉 تصميم گرفتم اولين تِرك البوم شانزه ليزه رو اواسط دي ماه منتشر كنم . يه خواهش ترانه:روزبه بماني اهنگ و تنظيم:عليرضا افشار يه كار شاد و يكي از متفاوت ترين همكاريهاي من و روزبه❤️ #فرزادفرزین #روزبه_بمانی #شانزه_لیزه #البوم #اسفند#يه_خواهش #به زوديثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران