بهنوش بختیاری سحر قریشی دوست و خواهر جواهرم افتخار دادو مجله مارو با صداقت مثال زدنیش منور کرد..ازت ممنونم که درین بدروزگار انقدر پاکیزه و بی الایش ماندی..تومثال همان گل نیلوفری در مرداب..برات یه عالمه درخشش و سلامتی وآرامش آرزو دارم که میدونم لیاقت همه رنگی رنگی های دنیارو داری..منتظر نظرات شما هستم..Didegram@gmail.com. ........ ارش نصیری ممنون که همه زحمتارو به گردن میگیری و کنارت اجازه میدی باشیم و ازت یاد بگیریم..مارال جان شریف..علیرضا و ارش لاجورد..و همه پرسنل مجله..یک نه خسته واقعی از طرف خواهرتون بهنوش...شل وپلتونم عشقولیای گلم. ..یاعلی.🌹 class=
سحر قریشی دوست و خواهر جواهرم افتخار دادو مجله مارو با صداقت مثال زدنیش منور کرد..ازت ممنونم که درین بدروزگار انقدر پاکیزه و بی الایش ماندی..تومثال همان گل نیلوفری در مرداب..برات یه عالمه درخشش و سلامتی وآرامش آرزو دارم که میدونم لیاقت همه رنگی رنگی های دنیارو داری..منتظر نظرات شما هستم..Didegram@gmail.com. ........ ارش نصیری ممنون که همه زحمتارو به گردن میگیری و کنارت اجازه میدی باشیم و ازت یاد بگیریم..مارال جان شریف..علیرضا و ارش لاجورد..و همه پرسنل مجله..یک نه خسته واقعی از طرف خواهرتون بهنوش...شل وپلتونم عشقولیای گلم. ..یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما