سپند امیرسلیمانی برنامه فرداى آنپلاگد مكتب تهران،من براى اولين بار ترانه شب پاييز رو اجرا ميكنم و چند ترانه هم به ياد ناصر عبدالهى ميخونم،ورود براى همه آزاده،سه شنبه ٣/١٩ ساعت ٦ بعد از ظهر خيابان كريمخان خ آبان جنوبى كوچه كيوان پلاك ٨ مكتب تهران،من به همراه على اوجى و نيما رمضان، خوشحال ميشم ببينمتون،عكس از ريحانه طراوتى class=
برنامه فرداى آنپلاگد مكتب تهران،من براى اولين بار ترانه شب پاييز رو اجرا ميكنم و چند ترانه هم به ياد ناصر عبدالهى ميخونم،ورود براى همه آزاده،سه شنبه ٣/١٩ ساعت ٦ بعد از ظهر خيابان كريمخان خ آبان جنوبى كوچه كيوان پلاك ٨ مكتب تهران،من به همراه على اوجى و نيما رمضان، خوشحال ميشم ببينمتون،عكس از ريحانه طراوتىثبت دیدگاه شما