میلاد کی مرام از آدمارو ترسو بدم مياد.نه واسه اينكه ترسو هستن، واسه اينكه آدماى ترسو دروغ ميگن.از ترسشون دروغ ميگن.كسى كه دروغ ميگه قابل اطمينان نيست.از همه بدتر اونايى هستن كه دروغ ميگن و بدش كه دستشون رو ميشه ميگن از ترس تو بود كه دروغ گفتم!!!!😳آخه واسه چى يه كارى ميكنى كه مجبور بشى بدش دروغ بگى؟!!!! به قول خودم ،اندازه حرفات قد بكش.سخته؟! پس سكوت كن ،حرف نزن. 
عكس حانيه زاهد.
پ.ن:يهو يادم اومد كه چقدر اين اتفاق بده. خواستم حسمو راجبش بگم. class=
از آدمارو ترسو بدم مياد.نه واسه اينكه ترسو هستن، واسه اينكه آدماى ترسو دروغ ميگن.از ترسشون دروغ ميگن.كسى كه دروغ ميگه قابل اطمينان نيست.از همه بدتر اونايى هستن كه دروغ ميگن و بدش كه دستشون رو ميشه ميگن از ترس تو بود كه دروغ گفتم!!!!😳آخه واسه چى يه كارى ميكنى كه مجبور بشى بدش دروغ بگى؟!!!! به قول خودم ،اندازه حرفات قد بكش.سخته؟! پس سكوت كن ،حرف نزن. عكس حانيه زاهد. پ.ن:يهو يادم اومد كه چقدر اين اتفاق بده. خواستم حسمو راجبش بگم.ثبت دیدگاه شما