مریم کاویانی .
روزي در زندگيت كم خواهي آورد، اگر :
يادتون بره در طول روز بجاي نفس عميق، فرياد بكشيد!
بجاي ورزش، در دنياي مجازي سير كنيد!
بجاي تفكر ، پر حرفي كنيد!
بجاي تلاش ، رويا پردازي كنيد!
و 
بجاي مهرباني با خود ، بي اعتنايي كنيد!
#دلنوشته class=
. روزي در زندگيت كم خواهي آورد، اگر : يادتون بره در طول روز بجاي نفس عميق، فرياد بكشيد! بجاي ورزش، در دنياي مجازي سير كنيد! بجاي تفكر ، پر حرفي كنيد! بجاي تلاش ، رويا پردازي كنيد! و بجاي مهرباني با خود ، بي اعتنايي كنيد! #دلنوشتهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران