دانیال عبادی از داشتن چشم اما ندیدن زیبایی
داشتن گوش اما نشنیدن موسیقی

داشتن عقل اما اگاه نشدن از حقیقت
داشتن قلبی که هرگز نتپیده و نسوخته

باید خیلی ترسید!
.
#danialebadi #danial_ebady #danial_ebadi8 #danial_ebady8 #danialebady #دانيال_عبادى #دانيال class=
از داشتن چشم اما ندیدن زیبایی داشتن گوش اما نشنیدن موسیقی داشتن عقل اما اگاه نشدن از حقیقت داشتن قلبی که هرگز نتپیده و نسوخته باید خیلی ترسید! . #danialebadi #danial_ebady #danial_ebadi8 #danial_ebady8 #danialebady #دانيال_عبادى #دانيالثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران