ملیکا شریفی نیا ا 
بالاخره اتفاق افتاد ❤
سفري جذاب  با يك " ترن " عجيب 
با آدم هاي معركه و دوست داشتنيش 
خيلي وقت بود مي خواستم ببينمش 
براي دومين بار البته ، بعد از چند سال 
امشب موفق شدم و خيلي بهم چسبيد 
انقدر همه چيز خوب و عميق و دردناك بود 
از نمايشنامه گرفته تا بازيهاي فوق العاده 
كه بايد بگم به شدت با روح و روانم بازي شد 
و به قول دختر قشنگم ، "باورِ مامان"
 اونقققدر گِريه كردم اونقققدر غُشه خويدٓم ! 😶
ا
ا
چند اجرا بيشتر نمونده 
پيشنهاد مي كنم از دستش ندين 
هر شب ساعت ٧:٣٠ سالن اصلي تئاتر شهر 
با بازي معركه ي "خواهر" بي نظيرم 😊❤
و صد البته ديگر دوستانِ هنرمند 🌹 class=
ا بالاخره اتفاق افتاد ❤ سفري جذاب با يك " ترن " عجيب با آدم هاي معركه و دوست داشتنيش خيلي وقت بود مي خواستم ببينمش براي دومين بار البته ، بعد از چند سال امشب موفق شدم و خيلي بهم چسبيد انقدر همه چيز خوب و عميق و دردناك بود از نمايشنامه گرفته تا بازيهاي فوق العاده كه بايد بگم به شدت با روح و روانم بازي شد و به قول دختر قشنگم ، "باورِ مامان" اونقققدر گِريه كردم اونقققدر غُشه خويدٓم ! 😶 ا ا چند اجرا بيشتر نمونده پيشنهاد مي كنم از دستش ندين هر شب ساعت ٧:٣٠ سالن اصلي تئاتر شهر با بازي معركه ي "خواهر" بي نظيرم 😊❤ و صد البته ديگر دوستانِ هنرمند 🌹ثبت دیدگاه شما