عباس غزالی .
انسان بزرگ نمیشود
جز به وسیله ی فكرش
شریف نمیشود
جز به واسطه ی رفتارش
و قابل احترام نمیگردد
جز به سبب اعمال نيكش...
#عباس_غزالی 
ثبت شده از تنها يار زندگيم...
دي ماه٩٦
#فيلم#سينما#بازيگر
#عشق#سفر#يار#رفيق#زندگي class=
. انسان بزرگ نمیشود جز به وسیله ی فكرش شریف نمیشود جز به واسطه ی رفتارش و قابل احترام نمیگردد جز به سبب اعمال نيكش... #عباس_غزالی ثبت شده از تنها يار زندگيم... دي ماه٩٦ #فيلم#سينما#بازيگر #عشق#سفر#يار#رفيق#زندگيثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران