امیر مهدی ژوله .
روز جهاني كارت پستال فروش ها ،روز جهاني گل و شكلات و دروغ،روز جهاني خرس هاي كوچيك و خرس هاي گنده،روز ميرزاي شيرازي ،نادرشاه.تا سر مطهري ،تخت طاووس .روز شادي ،خنده تا گونه .دوستت دارم بريم خونه.روز هورمونهاي گل زده،روبان پيچ،قرمز ،خفته در خرده كاغذ،پوشال،بسته اي پنج ده هزار تومان...
.
مبارك همه مون اين بهانه هاي پفكي و چوسكي .مبارك اون دختري كه ،اون پسري كه يار نداشت ،بغض داشت.مبارك اون كه پول جيبش نبود گفت چيه اين مسخره بازي ها.
مبارك اون كه يارش جاي روي زمين، زير زمين بود.گل ش رو گذاشت رو خاك ،جا بوس،فاتحه فرستاد ،صلوات .مبارك اون كه شكلات رو گذاشت رو خاكستر پلاسكو. خرسش رو روي خرابه كرمونشاه .مبارك اون كه گل ش رو انداخت توي آب.گل ش رو انداخت تو آب..ندادين هنوز جسداشون رو؟باز نكرديد هنوز جعبه سياشون رو؟باز نميكنيد جعبه سيامون رو؟ class=
. روز جهاني كارت پستال فروش ها ،روز جهاني گل و شكلات و دروغ،روز جهاني خرس هاي كوچيك و خرس هاي گنده،روز ميرزاي شيرازي ،نادرشاه.تا سر مطهري ،تخت طاووس .روز شادي ،خنده تا گونه .دوستت دارم بريم خونه.روز هورمونهاي گل زده،روبان پيچ،قرمز ،خفته در خرده كاغذ،پوشال،بسته اي پنج ده هزار تومان... . مبارك همه مون اين بهانه هاي پفكي و چوسكي .مبارك اون دختري كه ،اون پسري كه يار نداشت ،بغض داشت.مبارك اون كه پول جيبش نبود گفت چيه اين مسخره بازي ها. مبارك اون كه يارش جاي روي زمين، زير زمين بود.گل ش رو گذاشت رو خاك ،جا بوس،فاتحه فرستاد ،صلوات .مبارك اون كه شكلات رو گذاشت رو خاكستر پلاسكو. خرسش رو روي خرابه كرمونشاه .مبارك اون كه گل ش رو انداخت توي آب.گل ش رو انداخت تو آب..ندادين هنوز جسداشون رو؟باز نكرديد هنوز جعبه سياشون رو؟باز نميكنيد جعبه سيامون رو؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران