بهاره رهنما بهترین اتفاق این اجراها سورپرایز امشب مرکز سالدیدگان بی سرپرست گلمکان بود که امشب برای ما لوح تقدیر اوردن و با خنده هاشون به نمایش ما افتخار دادند،لطفا این مرکز و این پنجاه پدر بزرگ مظلوم رو فراموش نکنید خصوصا مشهدی های عزیز🙏🏻 class=
بهترین اتفاق این اجراها سورپرایز امشب مرکز سالدیدگان بی سرپرست گلمکان بود که امشب برای ما لوح تقدیر اوردن و با خنده هاشون به نمایش ما افتخار دادند،لطفا این مرکز و این پنجاه پدر بزرگ مظلوم رو فراموش نکنید خصوصا مشهدی های عزیز🙏🏻ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران