: ● هشدار بسیار مهم 😱 ۲ الی ۳ گرم از این کیک می تواند دو نفر را به صورت کامل متوهم کرده و از حالت عادی خارج کند که با ماده مخدر گل طبخ و تهیه می گردد..ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران