احسان خواجه امیری بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره
 هفتاد سال عبادت یک شب به باد میره
عشقتون با دوام باشه 😍😍😙 class=
بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره هفتاد سال عبادت یک شب به باد میره عشقتون با دوام باشه 😍😍😙ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران