کورش سلیمانی 🎭
به سوى تمرين ... ______________________________________
#هواى_پاك 
#تئاتر_شهر 
#هملت_دن_کیشوت 
#كورش_سليمانى class=
🎭 به سوى تمرين ... ______________________________________ #هواى_پاك #تئاتر_شهر #هملت_دن_کیشوت #كورش_سليمانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران