مهراوه شریفی نیا ...
امروز، هوای تهران خوب شد ولی
خوزستان هنوز هوا ندارد.
🙏🏻😔
‘ class=
... امروز، هوای تهران خوب شد ولی خوزستان هنوز هوا ندارد. 🙏🏻😔 ‘ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران