پریناز ایزدیار و این منم
زنی تنها
در آستانه ی فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین
و یأس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی این دستهای سیمانی
زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت
چهار بار نواخت
امروز روز اول دیماه است
من راز فصل ها را میدانم
و حرف لحظه ها را میفهمم
نجات دهنده در گور خفته است
و خاک ‚ خاک پذیرنده
اشارتیست به آرامش
#فروغ_فرخزاد 
پ ن : سه روز پيش يكى از بهترين دوستانم رو از دست دادم ، ممنون ميشم براى آرامش روحش دعا كنيد 🖤 class=
و این منم زنی تنها در آستانه ی فصلی سرد در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دستهای سیمانی زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت چهار بار نواخت امروز روز اول دیماه است من راز فصل ها را میدانم و حرف لحظه ها را میفهمم نجات دهنده در گور خفته است و خاک ‚ خاک پذیرنده اشارتیست به آرامش #فروغ_فرخزاد پ ن : سه روز پيش يكى از بهترين دوستانم رو از دست دادم ، ممنون ميشم براى آرامش روحش دعا كنيد 🖤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران