مریم کاویانی .
چرا هيچ كار و تدبيري صورت نميگيرد ؟!مردم استان زجر ديده ما چه در جنگ و چه در حال حاضر مورد ظلمند...براي اين هموطنان  چه بايد كرد؟! ايا فقط دعا كافيست؟؟؟؟!!!!!
#استان#خوزستان class=
. چرا هيچ كار و تدبيري صورت نميگيرد ؟!مردم استان زجر ديده ما چه در جنگ و چه در حال حاضر مورد ظلمند...براي اين هموطنان چه بايد كرد؟! ايا فقط دعا كافيست؟؟؟؟!!!!! #استان#خوزستانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران