. هر آنچه در سالن گذشت 😂 با دور تند البته🙈 لحظه ی اعلام کاندیداهای سیمرغ نقش اصلی زن . البته به نظر من که سلیقه ی شخصی من هم هست اول بازی خانوم مقدمی از نظر من شایسته ی سیمرغ بود و بعد باران . با تشکر😂 . آقای رشید پور برادر خیلی بد اسامی رو اعلام میکردی به افتضاح ترین شکل ممکن ،یعنی چی که به دل خودت یکی و حذف میکردی مرحله مرحله میکردی کجای دنیا اینطوری اعلام میکنن آخه 😡با تشکر مرسی .. عکسها و فیلمهای بیشتر هم اینجا 👇🏻 @cinemateatreثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران