مهرداد صدیقیان حق طلبی ... شفافیت... صداقت... تلاش... اینا صفات یه آدم بزدل نیست  #علی_کریمی #پست_موقت class=
حق طلبی ... شفافیت... صداقت... تلاش... اینا صفات یه آدم بزدل نیست #علی_کریمی #پست_موقتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران