نیکی مظفری هجدهمين جشنواره خيريه جشن آرزوها،به نفع كودكان نازنين خداوند،٢٤ الي ٢٧ بهمن ماه از ساعت ١١ تا ٢٢ نياوران پايين تر از سه راه ياسر،خيابان بهروز تبريزي،با حضور هنرمندان عزيز و ورزشكاران گرامي
انجمن خيريه دوستدارانِ فرزنداِن آسمان class=
هجدهمين جشنواره خيريه جشن آرزوها،به نفع كودكان نازنين خداوند،٢٤ الي ٢٧ بهمن ماه از ساعت ١١ تا ٢٢ نياوران پايين تر از سه راه ياسر،خيابان بهروز تبريزي،با حضور هنرمندان عزيز و ورزشكاران گرامي انجمن خيريه دوستدارانِ فرزنداِن آسمانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران