حسین مهری حقيقت را بگو حتى اگر صدايت بلرزد❤️ جادوگر شماره ٨  انسانيت و صداقتت را همه فهميدند 
پ ن١: آقاى كيروش ايشون مثل شما از سياست و دروغ براى منافعش استفاده نميكنه اين ارتش يك نفره كه همه ما هميشه پشتش خواهيم بود 
پ ن ٢:فدراسيون هم كه تكليفش مشخصه چيزى نگم بهتره😂😂😂
#على_كريمى #جادوگر #اسطوره #حرف_دل #حرف_حق class=
حقيقت را بگو حتى اگر صدايت بلرزد❤️ جادوگر شماره ٨ انسانيت و صداقتت را همه فهميدند پ ن١: آقاى كيروش ايشون مثل شما از سياست و دروغ براى منافعش استفاده نميكنه اين ارتش يك نفره كه همه ما هميشه پشتش خواهيم بود پ ن ٢:فدراسيون هم كه تكليفش مشخصه چيزى نگم بهتره😂😂😂 #على_كريمى #جادوگر #اسطوره #حرف_دل #حرف_حقثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران