شبنم مقدمی گفتم بابايي بيا يادت بدم سلفي بگيري، گفت خودم بلدم ...انگار چيكار داره! گفتم بگير ببينم...اينو گرفت...گفتم اين چيه گرفتي ؟! سلفيِ دماغه؟! بعد يه عالمه خنديديم...گفتم گوشي ت به درد سلفي گرفتن نمي خوره بايد يه درست حسابي شو بخري...گفت باشه...دو ماه بعدش ديگه نبود...گوشي نو هم نخريديم...سلفي خنده دارِ ديگه اي هم نگرفتيم... class=
گفتم بابايي بيا يادت بدم سلفي بگيري، گفت خودم بلدم ...انگار چيكار داره! گفتم بگير ببينم...اينو گرفت...گفتم اين چيه گرفتي ؟! سلفيِ دماغه؟! بعد يه عالمه خنديديم...گفتم گوشي ت به درد سلفي گرفتن نمي خوره بايد يه درست حسابي شو بخري...گفت باشه...دو ماه بعدش ديگه نبود...گوشي نو هم نخريديم...سلفي خنده دارِ ديگه اي هم نگرفتيم...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران