حسین سلیمانی هر وقت مقابل دوربین عكاسى قرار گرفتى، یادت نرود لبخند بزنی.سالها بعد که میان خستگی های روزمره ات یک روز عصر خودت را به یک استکان چای خوش عطر دعوت کردی و شروع کردی به ورق زدن عکس ها،به خاطرت نمی آید لبخندت واقعی بود یا صرفا خواسته بودی عکس بهتر شود. همین لبخند بلاتکلیف شاید بتواند چای آن روز عصرت را بدون قند شیرین کند و به خودت بگویی بفرمایید چایی قند پهلو با لبخند!
https://telegram.me/hosseinsoleimani
#حسين_سليمانى 
#حسين_سليماني 
عكس از حميد منتظرى @hamidmontazerii class=
هر وقت مقابل دوربین عكاسى قرار گرفتى، یادت نرود لبخند بزنی.سالها بعد که میان خستگی های روزمره ات یک روز عصر خودت را به یک استکان چای خوش عطر دعوت کردی و شروع کردی به ورق زدن عکس ها،به خاطرت نمی آید لبخندت واقعی بود یا صرفا خواسته بودی عکس بهتر شود. همین لبخند بلاتکلیف شاید بتواند چای آن روز عصرت را بدون قند شیرین کند و به خودت بگویی بفرمایید چایی قند پهلو با لبخند! https://telegram.me/hosseinsoleimani #حسين_سليمانى #حسين_سليماني عكس از حميد منتظرى @hamidmontazeriiثبت دیدگاه شما