رضا صادقی #rezasadeghi_official #live_in_consert_reza_sadeghi #rezasadeghi_official #live_in_concert_reza_sadeghi_tehran 
افتخار همصدايى با مردم نازنين گنبد كاووس دارم ... به اميد شبى پر از عاشقانه ها 🔴پست موقت 🔴 class=
#rezasadeghi_official #live_in_consert_reza_sadeghi #rezasadeghi_official #live_in_concert_reza_sadeghi_tehran افتخار همصدايى با مردم نازنين گنبد كاووس دارم ... به اميد شبى پر از عاشقانه ها 🔴پست موقت 🔴ثبت دیدگاه شما