آزاده نامداری ...
من فکر می‌کردم سال‌ها باید یکی یکی سپری شوند تا هر بار آدم یک سال بزرگ‌تر شود..!
اما این طور نیست، گاهي همه چيز ناگهاني است.

#هاروکی_موراکامی
#آزاده_نامداري#غروب#كتاب#انديشه#سكوت... class=
... من فکر می‌کردم سال‌ها باید یکی یکی سپری شوند تا هر بار آدم یک سال بزرگ‌تر شود..! اما این طور نیست، گاهي همه چيز ناگهاني است. #هاروکی_موراکامی #آزاده_نامداري#غروب#كتاب#انديشه#سكوت...ثبت دیدگاه شما