پرستو گلستانی آغاز اجراهای مجدد نمایش سیرک سیار از  بیست سوم دی ماه در دو سانس نوزده و پانزده دقیقه و بیست و سی دقیقه(تالار هنر .خیابان مفتح .خیابان ورزنده ) منتظر شما عزیزان هستیم. هر روز ساعت نوزده و پانزده دقیقه و پنج شنبه و جمعه در دو سانسی که گفته شد .شنبه ها تاتر تعطیل است.
کارگردان:  پرستو گلستانی 
و تلاش و زحمت و بازی کلی از بچه های خوب و همدل.
سیرک سیار تا امروز میزبان عزیزان هنرمند زیادی بوده و در روزهای آینده نیز خواهد بود.
گروه اجرایی از این عزیزان تشکر کرده و قدردان مهرشان خواهد بود.
از چپ بالاخانم ها و آقایان : پریسا مقتدی،محسن سراجی،مسعود فروتن،سیمین امیریان،منوجهر اکبر لو،مریم معترف،آریان رضایی،خسرو شهراز،مجیدقناد،فریبا دلیری،هوشنگ قوانلو،محمد ساربان،جواد انصافی،آتش تقی پور،رحمت امینی و مسعود کرامتی
(امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم) class=
آغاز اجراهای مجدد نمایش سیرک سیار از بیست سوم دی ماه در دو سانس نوزده و پانزده دقیقه و بیست و سی دقیقه(تالار هنر .خیابان مفتح .خیابان ورزنده ) منتظر شما عزیزان هستیم. هر روز ساعت نوزده و پانزده دقیقه و پنج شنبه و جمعه در دو سانسی که گفته شد .شنبه ها تاتر تعطیل است. کارگردان: پرستو گلستانی و تلاش و زحمت و بازی کلی از بچه های خوب و همدل. سیرک سیار تا امروز میزبان عزیزان هنرمند زیادی بوده و در روزهای آینده نیز خواهد بود. گروه اجرایی از این عزیزان تشکر کرده و قدردان مهرشان خواهد بود. از چپ بالاخانم ها و آقایان : پریسا مقتدی،محسن سراجی،مسعود فروتن،سیمین امیریان،منوجهر اکبر لو،مریم معترف،آریان رضایی،خسرو شهراز،مجیدقناد،فریبا دلیری،هوشنگ قوانلو،محمد ساربان،جواد انصافی،آتش تقی پور،رحمت امینی و مسعود کرامتی (امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم)ثبت دیدگاه شما