علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
سپاس از لطف و محبت تمام شما خوبان به بنده 
انشاءالله که بتوانم  تا زنده ام دلهایتان را شاد نمایم 
نه از زبانم بلکه از دلم میگویم که خاک پای تک تک شما خوبانم واز خداوند برایتان سلامتی و موفقیت و شادابی و اینکه هیچ وقت محتاج کسی نشوید را آرزو مندم . الهی آمین 
شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان سپاس از لطف و محبت تمام شما خوبان به بنده انشاءالله که بتوانم تا زنده ام دلهایتان را شاد نمایم نه از زبانم بلکه از دلم میگویم که خاک پای تک تک شما خوبانم واز خداوند برایتان سلامتی و موفقیت و شادابی و اینکه هیچ وقت محتاج کسی نشوید را آرزو مندم . الهی آمین شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما