پرستو صالحی صفحه ي رسمي و اصلي و تازه تاسيسِ افتخار ايران زمين پرفسور مجيد سميعي  سايه شون مستدام 🙏🏻🌹 پي نوشت: يعني تنبلي در اين حد نوبره يك كليك كنيد بريد تو صفحه شون ويدئو گذاشتن و فرمودن صفحه ايجاد كردند  @dr.majidsamii class=
صفحه ي رسمي و اصلي و تازه تاسيسِ افتخار ايران زمين پرفسور مجيد سميعي سايه شون مستدام 🙏🏻🌹 پي نوشت: يعني تنبلي در اين حد نوبره يك كليك كنيد بريد تو صفحه شون ويدئو گذاشتن و فرمودن صفحه ايجاد كردند @dr.majidsamiiثبت دیدگاه شما