سجاد افشاریان براى اينكه خواب هايتان تعبير شوند نخست بايد بيدار شويد .
|ج.م.پاور|
| ترجمه : عباس مخبر ، باتشكر از پيج مينى مال ها |
| عكس مربوط به پنج شش سال پيش نمايش مرغ دريايى كه هيچگاه فراموشش نخواهم كرد | class=
براى اينكه خواب هايتان تعبير شوند نخست بايد بيدار شويد . |ج.م.پاور| | ترجمه : عباس مخبر ، باتشكر از پيج مينى مال ها | | عكس مربوط به پنج شش سال پيش نمايش مرغ دريايى كه هيچگاه فراموشش نخواهم كرد |ثبت دیدگاه شما