نفیسه روشن 📝
پدری مرا
نکته ای زیبا گفت !

از بد دنیا گفت ! گفت طاووس مشو که‌ به‌ عیبت خیزند گر شوی شعله ی شمع زیر پایت ریزند ! گفت پروانه مشو که به سر گردانی لای انگشت کتاب سالها میمانی ! نه زمین باش نه خاک که تورا خوار کنند وانگهی ذهن تورا پر ز مرداب کنند ! 
آسمان باش که خلق به نگاهت بخرند ! وز پی دیدن تو سر به بالا ببرند...
🌺در كنار بابا جون🌺 class=
📝 پدری مرا نکته ای زیبا گفت ! از بد دنیا گفت ! گفت طاووس مشو که‌ به‌ عیبت خیزند گر شوی شعله ی شمع زیر پایت ریزند ! گفت پروانه مشو که به سر گردانی لای انگشت کتاب سالها میمانی ! نه زمین باش نه خاک که تورا خوار کنند وانگهی ذهن تورا پر ز مرداب کنند ! آسمان باش که خلق به نگاهت بخرند ! وز پی دیدن تو سر به بالا ببرند... 🌺در كنار بابا جون🌺ثبت دیدگاه شما