پرستو گلستانی در پی تعطیل شدن تمام تاتر ها و اعلام سه روز عزای عمومی. به نوشته ای از آقای حسین کیانی در صفحه ی اینستاگرامشان برخوردم و حیف دیدم که خوانده نشود .
جناب آقای علی مراد خانی معاونت محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در راستای دستور حضرت عالی مبنی بر-تعطیلی سه روزه ی کلیه ی برنامه های هنری در سراسر کشور همزمان با سه روز عزای عمومی به پاس احترام به ساحت آن فقیه عالیقدر- (مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) این پرسش پیش می آید که آیا تنها چند اجرای محدودتئاتر باید بار این مصیبت سنگین را به دوش بکشند و سه روز تعطیل و معطل بشوند یا سالن های سینما هم که به لحاظ تعداد و تنوع برنامه های هنری چندین برابر اجراهای تئاتر هستند مشمول این تعطیلی می شوند؟ظاهرا این گونه نیست و نه تنها در این مورد که در موارد دیگر هم (همچون حادثه ی منا در سال گذشته) این تنها اجراهای تئاتر بود که به تعطیلی کشیده شد و برنامه های سینما و بدتر از آن مسابقات هیجان انگیز فوتبال لیگ برتر به قوت خود برپا و برقرار بودند.معنی این تبعیض آشکار چیست؟ مگر در اجراهای تئاتر چه اتفاقی می افتد که در اکران سینماها با آن همه تنوع نمی افتد؟آیا زحمتی که آنها به پای اثرشان کشیده اند نباید با تعطیلی های غیر مترقبه به هدر رود اما زحمتی که تئاتری ها به پای اثرشان می کشند باید به هدر رود؟شاید هم فعالیت هنری دوستان سینمایی ضروری و بااهمیت تلقی و محسوب می شود و چون بحث سرمایه و هزینه ی تولید فیلم و بازگشت این سرمایه مهم است این تبعیض آشکار به وجود آمده است؟
ولی مگر برای تولید تئاتر سرمایه هزینه نمی شود؟ و مگر در شرایط از میان رفتن قرارداد تیپ و سپردن درآمد و دستمزد هنرمندان تئاتر به فروش گیشه ، هنرمندان تئاتر نباید اندک نان خود را بتوانند با اجراهای بیشتر و بهتر در بیاورند؟شاید هم این تفکر وجود دارد که تئاتر را جزیی از تفریحات و تنوعات غیر لازم و فوق برنامه ی هنرمندان به حساب بیاورند و نه حرفه وشغلی که هزینه های زندگی آنها را تامین می کند؟ برای همین به هر بهانه ای این دیوار کوتاه را بر سر هنرمندان خراب می کنند و این قانون انسانی را در نظر نمی گیرند که اگر عزاست باید برای همه باشد و اگر شادیست آن برای همه. ولی با کمال تاسف این گونه نبوده و نیست و به قول آن ضرب المثل معروف ؛ تئاتر ما مرغ عزا و عروسیست ،که در هر دو مجلس سرش را گوش تا گوش می برند.بعد تحریر؛ این گلایه نامه به هیچ عنوان در صدد کوچک شمردن اشخاص و اتفاقات ملی نیست و احترام و ارجمندی هر شخصیت سیاسی و فرهنگی که مورد احترام طیفی از مردم ودولت است نزد نگارنده محفوظ است. class=
در پی تعطیل شدن تمام تاتر ها و اعلام سه روز عزای عمومی. به نوشته ای از آقای حسین کیانی در صفحه ی اینستاگرامشان برخوردم و حیف دیدم که خوانده نشود . جناب آقای علی مراد خانی معاونت محترم هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای دستور حضرت عالی مبنی بر-تعطیلی سه روزه ی کلیه ی برنامه های هنری در سراسر کشور همزمان با سه روز عزای عمومی به پاس احترام به ساحت آن فقیه عالیقدر- (مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) این پرسش پیش می آید که آیا تنها چند اجرای محدودتئاتر باید بار این مصیبت سنگین را به دوش بکشند و سه روز تعطیل و معطل بشوند یا سالن های سینما هم که به لحاظ تعداد و تنوع برنامه های هنری چندین برابر اجراهای تئاتر هستند مشمول این تعطیلی می شوند؟ظاهرا این گونه نیست و نه تنها در این مورد که در موارد دیگر هم (همچون حادثه ی منا در سال گذشته) این تنها اجراهای تئاتر بود که به تعطیلی کشیده شد و برنامه های سینما و بدتر از آن مسابقات هیجان انگیز فوتبال لیگ برتر به قوت خود برپا و برقرار بودند.معنی این تبعیض آشکار چیست؟ مگر در اجراهای تئاتر چه اتفاقی می افتد که در اکران سینماها با آن همه تنوع نمی افتد؟آیا زحمتی که آنها به پای اثرشان کشیده اند نباید با تعطیلی های غیر مترقبه به هدر رود اما زحمتی که تئاتری ها به پای اثرشان می کشند باید به هدر رود؟شاید هم فعالیت هنری دوستان سینمایی ضروری و بااهمیت تلقی و محسوب می شود و چون بحث سرمایه و هزینه ی تولید فیلم و بازگشت این سرمایه مهم است این تبعیض آشکار به وجود آمده است؟ ولی مگر برای تولید تئاتر سرمایه هزینه نمی شود؟ و مگر در شرایط از میان رفتن قرارداد تیپ و سپردن درآمد و دستمزد هنرمندان تئاتر به فروش گیشه ، هنرمندان تئاتر نباید اندک نان خود را بتوانند با اجراهای بیشتر و بهتر در بیاورند؟شاید هم این تفکر وجود دارد که تئاتر را جزیی از تفریحات و تنوعات غیر لازم و فوق برنامه ی هنرمندان به حساب بیاورند و نه حرفه وشغلی که هزینه های زندگی آنها را تامین می کند؟ برای همین به هر بهانه ای این دیوار کوتاه را بر سر هنرمندان خراب می کنند و این قانون انسانی را در نظر نمی گیرند که اگر عزاست باید برای همه باشد و اگر شادیست آن برای همه. ولی با کمال تاسف این گونه نبوده و نیست و به قول آن ضرب المثل معروف ؛ تئاتر ما مرغ عزا و عروسیست ،که در هر دو مجلس سرش را گوش تا گوش می برند.بعد تحریر؛ این گلایه نامه به هیچ عنوان در صدد کوچک شمردن اشخاص و اتفاقات ملی نیست و احترام و ارجمندی هر شخصیت سیاسی و فرهنگی که مورد احترام طیفی از مردم ودولت است نزد نگارنده محفوظ است.ثبت دیدگاه شما