حنا کامکار "جزر" در #گالرى راه ابريشم دو
محتشم و قياسى از بيان دغدغه هاى محيط زيستى در قالب #هنرهاى_تجسمى مى گويند...
‏http://onlineartgallery.ir/#8,8562
#من_مسؤول_زمينم #درياچه #اروميه #درياچه_اروميه class=
"جزر" در #گالرى راه ابريشم دو محتشم و قياسى از بيان دغدغه هاى محيط زيستى در قالب #هنرهاى_تجسمى مى گويند... ‏http://onlineartgallery.ir/#8,8562 #من_مسؤول_زمينم #درياچه #اروميه #درياچه_اروميهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


zahra.ghyasi
🙏🙏