علی مسعودی سلام خدمت رفقاي جان،،، من و مهرداد روي يك تخت.... به نظر شما كدام گزينه صحيح ميباشد ١: مشت و مال ٢: يك عمل زيبايي مردانه٣: حمام سنتي ٤: استخر ٥: يك كار مخصوص آقايان ٦: اپيلاسيون پشت ٧: دو عمل مردانه ٨: باشگاه بدنسازي قبل از فيگور ٩: اتاق پرو بوتيك ١٠: حجامت class=
سلام خدمت رفقاي جان،،، من و مهرداد روي يك تخت.... به نظر شما كدام گزينه صحيح ميباشد ١: مشت و مال ٢: يك عمل زيبايي مردانه٣: حمام سنتي ٤: استخر ٥: يك كار مخصوص آقايان ٦: اپيلاسيون پشت ٧: دو عمل مردانه ٨: باشگاه بدنسازي قبل از فيگور ٩: اتاق پرو بوتيك ١٠: حجامتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران