آزاده نامداری ....
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت.
.
.
.
درگذشت يار ديرين امام تسليت باد...
#آزاده_نامداري#غم#امام#تسليت#آيت الله هاشمي رفسنجاني#عصر_تلخ_نوزده_دي_ماه. class=
.... زين همرهان سست عناصر دلم گرفت. . . . درگذشت يار ديرين امام تسليت باد... #آزاده_نامداري#غم#امام#تسليت#آيت الله هاشمي رفسنجاني#عصر_تلخ_نوزده_دي_ماه.ثبت دیدگاه شما