پرستو صالحی طرفدار هيچ حزب و دسته و نظامي نيستم ولي دلم سوخت ، درست وقتي حاج سيد احمد خميني هم از دنيا رفت دلم خيلي سوخت، از نزديك تو چند تا مراسم ديده بودمشون ... روحشان شاد 🙏🏻🌹و الان ديگه تعجب نمي كنم كه چرا صدا و سيما به مرگ هنرمندان بي اعتناست چرا كه براي درگذشت آيت الله رفسنجاني يار انقلاب هم برنامه هاي سيما قطع نشد بدون وقفه، حالا كي مهمه و چي الله و اعلم class=
طرفدار هيچ حزب و دسته و نظامي نيستم ولي دلم سوخت ، درست وقتي حاج سيد احمد خميني هم از دنيا رفت دلم خيلي سوخت، از نزديك تو چند تا مراسم ديده بودمشون ... روحشان شاد 🙏🏻🌹و الان ديگه تعجب نمي كنم كه چرا صدا و سيما به مرگ هنرمندان بي اعتناست چرا كه براي درگذشت آيت الله رفسنجاني يار انقلاب هم برنامه هاي سيما قطع نشد بدون وقفه، حالا كي مهمه و چي الله و اعلمثبت دیدگاه شما