احمد ایران دوست هاشمی رفسنجانی درگذشت...روحش شاد و یادش گرامی class=
هاشمی رفسنجانی درگذشت...روحش شاد و یادش گرامیثبت دیدگاه شما