سیما خضرآبادی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش درگذشت⚫️⚫️⚫️تسليت⚫️⚫️⚫️ class=
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش درگذشت⚫️⚫️⚫️تسليت⚫️⚫️⚫️ثبت دیدگاه شما