میلاد کی مرام ديگه نمی‌شه شب توی‌ كوچه زد زير آواز،
يا می‌گن ديوونه‌س
يا می‌گن لاته...
يكی‌ نمی‌گه: دلش گرفته! 📽سربازهای‌ جمعه
👥مسعود كيميايی 
پ ن : حال دلتون خوب✨☺يهو ياد آقا كيميايى افتادم✨سرش سلامت👌✨👍مرسى هستين🙏🌹〽
Photo:@negartakbiri
#miladkeymaram #ilovemyfans class=
ديگه نمی‌شه شب توی‌ كوچه زد زير آواز، يا می‌گن ديوونه‌س يا می‌گن لاته... يكی‌ نمی‌گه: دلش گرفته! 📽سربازهای‌ جمعه 👥مسعود كيميايی پ ن : حال دلتون خوب✨☺يهو ياد آقا كيميايى افتادم✨سرش سلامت👌✨👍مرسى هستين🙏🌹〽 Photo:@negartakbiri #miladkeymaram #ilovemyfansثبت دیدگاه شما