شهرزاد کمال زاده امروز همراه پوريا جان پورسرخ در حال ضبط سريال مرز خوشبختى  در برج ميلاد. پوريا فقط براى من يك همكار نيست يك رفيق بسيار با معرفت و يك برادر بزرگتر  خوشحالم كه قسمت شد بعد از سالها دوباره همبازى بشيم 🎬 #مرزخوشبختی class=
امروز همراه پوريا جان پورسرخ در حال ضبط سريال مرز خوشبختى در برج ميلاد. پوريا فقط براى من يك همكار نيست يك رفيق بسيار با معرفت و يك برادر بزرگتر خوشحالم كه قسمت شد بعد از سالها دوباره همبازى بشيم 🎬 #مرزخوشبختیثبت دیدگاه شما