گلشید بحرایی ممنونم از زهره جان حميدي بار هميشگي خودم كه تشريف اوردن و نمايش مارو ديدن❤️🙏
#گلشيد_بحرائى #زهره_حميدي#ارزو_ميررحيمى#ن #تاتر #كارگردان #جواد_اينانلو #تهيه_كننده #حسين_تهرانى #بازيگران class=
ممنونم از زهره جان حميدي بار هميشگي خودم كه تشريف اوردن و نمايش مارو ديدن❤️🙏 #گلشيد_بحرائى #زهره_حميدي#ارزو_ميررحيمى#ن #تاتر #كارگردان #جواد_اينانلو #تهيه_كننده #حسين_تهرانى #بازيگرانثبت دیدگاه شما