آزاده نامداری ....
سلام يه مصاحبه ي عجيب باكاتهاي مغرضانه،تيترهاي زيادي دوستانه،وبعضا يه جاهايي انگار تغيير صدا ازمن درفضاي بي در وپيكر مجازي منتشر شده،متاسفم.وخواهش ميكنم منو از طريق صفحه ي شخصي خودم دنبال كنيد.اين من واقعيم باصداي واقعي،حرفهاي واقعي دور از دشمنيهايي كه درپي شايد ديده شده شدن باشند.متاسفم خيلي زياد.
#آزاده_نامداري#تقلبي#كات#فضاي_مثلا_مجازي#اخلاق#اخلاق#اخلاق#اخلاق. class=
.... سلام يه مصاحبه ي عجيب باكاتهاي مغرضانه،تيترهاي زيادي دوستانه،وبعضا يه جاهايي انگار تغيير صدا ازمن درفضاي بي در وپيكر مجازي منتشر شده،متاسفم.وخواهش ميكنم منو از طريق صفحه ي شخصي خودم دنبال كنيد.اين من واقعيم باصداي واقعي،حرفهاي واقعي دور از دشمنيهايي كه درپي شايد ديده شده شدن باشند.متاسفم خيلي زياد. #آزاده_نامداري#تقلبي#كات#فضاي_مثلا_مجازي#اخلاق#اخلاق#اخلاق#اخلاق.ثبت دیدگاه شما