گلشید بحرایی ديشب بعد از نمايش شاهدخت و هيزم شكن..با رفقاي عزيز🌺
ليلا بوشهرى..حسين متوليان،،،امين موٌمني پور،،،كريم خوسيانى،،سهيلا هاديزاده..متشكرم از حضور پر از عشقتون🙏🌺
#گلشيد_بحرائى #ليلا_بوشهرى#حسين_متوليان#امين_مومني پور#كريم_خودسياني #سهيلا_هاديزاده#دختران_اريائى #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #تاتر#كارگردان_#جواد_اينانلو #تهيه_كننده #حسين_تهرانى#بازيگران #هنرمندان #عك#مونا_علي_اكبرى class=
ديشب بعد از نمايش شاهدخت و هيزم شكن..با رفقاي عزيز🌺 ليلا بوشهرى..حسين متوليان،،،امين موٌمني پور،،،كريم خوسيانى،،سهيلا هاديزاده..متشكرم از حضور پر از عشقتون🙏🌺 #گلشيد_بحرائى #ليلا_بوشهرى#حسين_متوليان#امين_مومني پور#كريم_خودسياني #سهيلا_هاديزاده#دختران_اريائى #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #تاتر#كارگردان_#جواد_اينانلو #تهيه_كننده #حسين_تهرانى#بازيگران #هنرمندان #عك#مونا_علي_اكبرىثبت دیدگاه شما