احمد ایران دوست 📡 پیام کارلوس کی‌روش پس از استعفا

کارلوس کی روش در پیام خود نوشت:

دوستان عزیز:
پس از یک جلسه 5 ساعته با فدراسیون فوتبال ایران، من استعفا نامه خود را به ایشان ارائه دادم. 
این تصمیم پس از جلسه ای گرفته شد که در آن هیچ راه حلی برای مسئله آماده سازی تیم در راه جام جهانی به دست نیامد.

پس از گذراندن یک سال بدون شکست، پس از رسیدن به صدر جدول مسابقات مقدماتی جام جهانی و پس از اینکه ایران در رنکینگ آسیا به عنوان تیم برتر معرفی شد، فدراسیون فوتبال این کشور تایید می کند که توانایی و شرایط لازم برای برنامه آماده سازی را ندارد.....ببخش ما لیاقتت را نداشتیم مرد .. class=
📡 پیام کارلوس کی‌روش پس از استعفا کارلوس کی روش در پیام خود نوشت: دوستان عزیز: پس از یک جلسه 5 ساعته با فدراسیون فوتبال ایران، من استعفا نامه خود را به ایشان ارائه دادم. این تصمیم پس از جلسه ای گرفته شد که در آن هیچ راه حلی برای مسئله آماده سازی تیم در راه جام جهانی به دست نیامد. پس از گذراندن یک سال بدون شکست، پس از رسیدن به صدر جدول مسابقات مقدماتی جام جهانی و پس از اینکه ایران در رنکینگ آسیا به عنوان تیم برتر معرفی شد، فدراسیون فوتبال این کشور تایید می کند که توانایی و شرایط لازم برای برنامه آماده سازی را ندارد.....ببخش ما لیاقتت را نداشتیم مرد ..ثبت دیدگاه شما