احمد ایران دوست می گویند زمان، 
آدمها را عوض می‌کند،
اشتباه نکن!
زمان
حقیقت آدمها را روشن می سازد
زمان
قیمت رفاقت ها را معلوم می کند
زمان
عشق را از هوس جدا می سازد
و راستی را از دروغ...... class=
می گویند زمان، آدمها را عوض می‌کند، اشتباه نکن! زمان حقیقت آدمها را روشن می سازد زمان قیمت رفاقت ها را معلوم می کند زمان عشق را از هوس جدا می سازد و راستی را از دروغ......ثبت دیدگاه شما