داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
اقای " محمد اعلمی "
عروسک ساز وعروسک گردان سینما و تلویزیون
خالق خیلی از عروسکهای تلویزیونی از جمله " ببلی"
که سالها قبل در برنامه ما وجود داشت
پیروز باشید استاد😊😊😊 class=
#dariushfarziaee#amoopoorang اقای " محمد اعلمی " عروسک ساز وعروسک گردان سینما و تلویزیون خالق خیلی از عروسکهای تلویزیونی از جمله " ببلی" که سالها قبل در برنامه ما وجود داشت پیروز باشید استاد😊😊😊ثبت دیدگاه شما