داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
اگر بتونی دشمنت رو هم 
دوست داشته باشی، 
اونوقت برنده واقعی توئی...
💜💜💛💛💚💚💙💙❤❤
عکاس :
لیلا خوش کنار@leilakhoshkenar class=
#dariushfarziaee#amoopoorang اگر بتونی دشمنت رو هم دوست داشته باشی، اونوقت برنده واقعی توئی... 💜💜💛💛💚💚💙💙❤❤ عکاس : لیلا خوش کنار@leilakhoshkenarثبت دیدگاه شما