گلشید بحرایی گروه دختران اريايي..همراه دوستان رسانه ايي
#گلشيد_بحرائى #دختران_اريائى#كارگردان#جواد_اينانلو #بازيگران#خبرنگار#عكاس#تاتر#هنرمند #دكتر_چگينى#روح الله_بالش_ابادى#شيما_جبرائيلي_پور#شاهدخت#هيزم\شكن
ممنون از دوستان عزيز كه تشريف اوردن class=
گروه دختران اريايي..همراه دوستان رسانه ايي #گلشيد_بحرائى #دختران_اريائى#كارگردان#جواد_اينانلو #بازيگران#خبرنگار#عكاس#تاتر#هنرمند #دكتر_چگينى#روح الله_بالش_ابادى#شيما_جبرائيلي_پور#شاهدخت#هيزم\شكن ممنون از دوستان عزيز كه تشريف اوردنثبت دیدگاه شما